06.19 SUDARE ŞI PROCEDEE CONEXE SUDĂRII

 

Premiul I - 4. Cercetări privind dependenţa dintre pendularea electromagnetică a arcului electric şi calitatea unor straturi placate obţinute prin procedeul de sudare MAG
Studenţi: Adrian STĂNICĂ, Laurenţiu NICULESCU, Mihăiță PERPELEA, Anul III IS, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Ş.l. Dr. Ing. Dumitru Titi CICIC, Ş.l. Dr. Ing. Corneliu RONTESCU, Departamentul TMS

Premiul I - 10. Cercetări experimentale privind influenţa ordinii de depunere a cordoanelor de sudură
Student: Daniel-Alexandru BUCUR, Anul II MASTER IMPSC, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Ş.l. Dr. Ing. Corneliu RONTESCU, Ş.l. Dr. Ing. Dumitru-Titi CICIC Departamentul TMS

Premiul II - 9. Sisteme robotizate adaptive pentru sudare
Student: Alexandru-Lili CAZAN, Anul II MASTER IMPSC, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Ş.l. Dr. Ing. Corneliu RONTESCU, Ş.l. Dr. Ing. Dumitru-Titi CICIC Departamentul TMS

Premiul II - 19. Considerente tehnico – economice privind sudarea subacvatică
Student: Daniela SIMION, Grupa 711, Anul I, Facultatea ISB
Conducători ştiinţifici: Ş.l. Dr. Ing. Delia GÂRLEANU, Conf. Dr. Ing. Gabriel GÂRLEANU, Ş.l. Dr. Ing. Cornelia LUCHIAN, Departamentul TMS

Premiul III - 12. Sudarea prin rezistență electrică în puncte. Studiu de caz pentru oțelul 18/8
Studenţi: Alexandru VIȘESCU, Alexandru MARIN, Andrei BÂLBÂIE, Dragoș PRUNĂ, Anul I, Facultatea Transporturi
Conducători ştiinţifici: Prof. Dr. Ing. Marcel PLEŞCA, Departamentul TMS, Prof. Dr. Ing. Marin SANDU, Departamentul Rezistenţa Materialelor

Premiul III - 18. Particularităţi la brazarea oţelurilor inoxidabile cu aliaje Cu-Ag
Studenţi: Marius Valentin MIREA, Mirela CIREASA, Cătălin Bogdan COJOCARU, Marius Denis UNGHEREA, an I TT, Fac. Transporturi
Conducători ştiinţifici: Prof. Dr. Ing. Ionelia VOICULESCU, Ş.l. Dr. Ing. Ion Mihai VASILE

Mențiune - 6. Influenţa modului de depunere a straturilor asupra calității produselor placate
Student: Adrian STĂNICĂ, Laurenţiu NICULESCU, Adrian FLOREA, Grupa 631CA, Anul III, IS, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Ş.l. Dr. Ing. Dumitru-Titi CICIC, Ş.l. Dr. Ing. Corneliu RONTESCU, As. Drd. Ana Maria BOGATU, Departamentul TMS

Mențiune - 14. Cercetări privind optimizarea recondiționării prin sudare
Studenţi: Ionuţ FLOREA, Anul IV, IS, Adrian FLOREA, Anul III, IS, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Ş.l. Dr. Ing. Corneliu RONTESCU, Ş.l. Dr. Ing. Dumitru-Titi CICIC, Departamentul TMS