Programe ordonate alfabetic

 

 

 Nr. 

Program studiu (specializare)

 1

Calitate în inginerie şi managementul afacerilor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

Conception integree des systemes technologiques (lb. franceză)

Conception Intégrée des Systèmes Technologiques

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

3

 Concepţie şi management în productică

 Tematica pentru interviu / Bibliografie

 Plan de invatamant 

4

 Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice

 Tematica pentru interviu / Bibliografie

 Plan de invatamant 

5

 Comunicare managerială

 Tematica pentru interviu / Bibliografie

 Plan de invatamant 

6

Design industrial şi produse inovative

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

7

 Echipamente pentru terapii de recuperare

 Tematica pentru interviu / Bibliografie

 Plan de invatamant

8

 Evaluarea calităţii materialelor şi produselor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant - Descriere

9

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

10

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

11

Inginerie avansată asistată de calculator

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

12

Industrial Engineering

Tematica pentru interviu/Bibliografie

Plan de invatamant

13

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

14

Inginerie economică şi managementul afacerilor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

15

Ingineria calităţii

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

16

Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant - Descriere

17

18 

Ingineria managerială a sistemelor tehnice

 Tematica pentru interviu / Bibliografie

 Plan de invatamant

19

20

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

21

Maşini şi sisteme de producţie

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

22

Managementul Facilităților

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant 

23

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

24

Robotică

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

25

 Tehnologii si sisteme poligrafice

 Tematica pentru interviu / Bibliografie

 Plan de invatamant

26

Siguranţa şi integritatea structurilor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant - Descriere

27

Studii europene

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

Programe ordonate pe departamente

 

 

 Nr. 

Program studiu (specializare)

Domeniu

Departament

1

 Industrial Engineering

Tematica pentru interviu/Bibliografie

Plan de invatamant

 

Inginerie industrială

 

 

 

2

Design industrial şi produse inovative

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant 

Tehnologia Construcțiilor de Mașini

3

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

4

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

5

Inginerie avansată asistată de calculator

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

6

Calitate în inginerie şi managementul afacerilor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

Inginerie şi management

7

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

8

Inginerie economică şi managementul afacerilor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

9

Conception integree des systemes technologiques (lb. franceză)

Conception Intégrée des Systèmes Technologiques

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

Inginerie industrială

Robotica și Sisteme de Producție

10

Concepţie şi management în productică

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant 

11

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

12

Maşini şi sisteme de producţie

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

13

Echipamente pentru terapii de recuperare

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

14

Logistică Industrială

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

15

Tehnologii si sisteme poligrafice

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

16

Robotică

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

Mecatronică şi robotică

17

Managementul Facilităților

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

Inginerie si Management

18

Ingineria calităţii

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

Inginerie industrială

Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale

19

Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant - Descriere

20

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control

Tematica pentru interviu / Bibliografie

 Plan de invatamant - Descriere

21

Evaluarea calităţii materialelor şi produselor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant - Descriere

22

Siguranţa şi integritatea structurilor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant - Descriere

Inginerie mecanică

Rezistența materialelor

23

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

Tematica pentru interviu / Bibliografie

 Plan de invatamant

Inginerie mecanică

Teoria mecanismelor și roboților

24

Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice

Tematica pentru interviu / Bibliografie

 Plan de invatamant 

Inginerie mecanica

25

Ingineria managerială a sistemelor tehnice

Tematica pentru interviu / Bibliografie

 Plan de invatamant

Inginerie și management

26

 

Studii europene

 

Tematica pentru interviu / Bibliografie

  Plan de invatamant

 Relaţii internaţionale şi studii europene

Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane

27

Comunicare managerială

Tematica pentru interviu / Bibliografie

  Plan de invatamant 

Ştiinţele comunicării

Informatii generale admitere masterat 2020

 Admitere Masterat 2020 

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

 

Sesiunea Septembrie 2020 

Rezultate Admitere Masterat iulie/septembrie 2020 (actualizat 06.10.2020)

Modificare date admitere masterat sesiunea august-septembrie 2020 

 

Inscriere

17.08.2020 – 11.09.2020

Concurs admitere

14.09.2020 – 15.09.2020

Comunicare rezultate, depunere contestatii si inmatriculare

16.09.2020 – 17.09.2020

Depunere documente pentru candidatii admisi si inmatriculati in ambele sesiuni (programare – site facultate)

10 – 18 septembrie 2020


Continutul dosarului (documente care se depun) 

Depunerea documentelor 

Comisii admitere Masterat - Sesiunea septembrie 2020Cu link-uri canale Microsoft Teams) 

Inscriere online Masterat 2020 - https://admitere.pub.ro/

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT

Competente lingvistice 

HCA2020

 

 

Sesiunea Iunie 2020

Candidati declarati admisi - sesiunea iulie 2020

Inscriere online Masterat 2020 - https://admitere.pub.ro/

Comisii admitere Masterat - sesiunea iulie 2020 ( Cu link-uri canale Microsoft Teams) 

Inscriere Masterat 2020 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT

Competente lingvistice 

HCA2020

 


Admitere masterat 2019

 

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

 

 

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie și septembrie 2019:

 


Sesiunea a II a

 •  
 • Înscriere: 29 iulie - 11 septembrie
 •  
 •  Examen de admitere: 12-13 septembrie
   
 •  
 • Program înscriere:
 •  
 • Perioada: 29 iulie – 10 august; 19 august – 31 august (sala CD 008):
 •  
 • Luni - Sâmbătă / 9.00 – 15.00
 •  
 • Perioada 2 septembrie – 11 septembrie (sala CB 17):
 •  
 • Luni, miercuri și vineri / 9.00 – 16.00
 •  
 • Marți și joi  / 12.00 – 18.00
 •  
 • Sâmbătă și duminică  / 10.00 – 14.00

 

 

 • Sesiunea I:

  • Înscriere: 1 iulie - 10 iulie 2019  

  • Examen de admitere: 11-12 iulie 

  •  

   Program înscriere (Sala CB 017):

  •  
  •  

   Luni, miercuri și vineri / 9.00 – 16.00

    

   Marți și joi / 12.00 – 18.00

   Sâmbătă și duminică / 10.00 – 14.00 

  •  

Rezultate admitere

Comisii admitere

Date susținere examen admitere

Taxa de înscriere este de 50 lei. 

 

 

Conţinutul dosarului de înscriere:

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:

 • Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
 • Două fotografii, realizate recent (color, format 3x4cm)
 • Diploma de bacalaureat, în original
 • Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original
 • Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original
 • Certificat de naştere - original și copie (originalul nu rămâne la dosar, se înapoiază imediat posesorului)
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) - original și copie (originalul nu rămâne la dosar, se înapoiază imediat posesorului)
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
 • Chitanţa privind plata taxei de înscriere
 • Copie Carte de Identitate
  •  

    

    

    

   2016

    

    

    


    

   Admitere masterat 2016

    

   Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice

    

    

    

    

    

    

    

      Candidați admiși și înmatriculați la buget 2016                                                      Candidați admiși și înmatriculați la taxă 2016                            

    

    

    

   Programare admitere masterat sesiunea septembrie 2016

    

   Inscrierea la studii universitare de masterat pentru anul univ. 2016 - 2017 se va derula in doua sesiuni:

    

   • Sesiunea I: 4 iulie - 22 iulie 2016 (taxa de înscriere este de 100 lei) Program Luni-Vineri 9:00-15:00, sala CB111
   • Sesiunea a II-a: 28 iulie - 14 septembrie 2016 (taxa de înscriere este de 125 lei)  Program Luni-Vineri 9:00-15:00, sala CB111

    

   Examen: 15 – 16 septembrie 2016 (susținerea probei de concurs, afișarea rezultatelor).

    

    Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:
       a) fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
        b) două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;
        c) diploma de bacalaureat, în original;
      d) diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
        e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
        f) certificatul de naştere, în copie și original;
        g) adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
        h) certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
        i) buletin/carte de identitate, în copie;
        j) chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la sala CB 111.

    

   În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 19.09.2016 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

    

   Date legate de admiterea la Masterat 2016 sunt prezentate in Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de Masterat.


  •  A d m i t e r e  M a s t e r a t  2015

   Rezultate finale – (25 septembrie 2015)
   Candidaţi declaraţi admişi şi înmatriculaţi 
   Situaţia ocuparii locurilor

   Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

   • ÎNSCRIERI  13­-24 iulie 2015, orele 0900-1500

   Pentru cei care participă la înscrieri în această perioadă se va face o reducere cu 25% a taxei de înscriere.

   Etapa I :

   • ÎNSCRIERI  31 august - 16 septembrie 2015, orele 0900-1400
   • ADMITERE 17-18 septembrie 2015

   Etapa a II-a

   • ÎNSCRIERI 21-24 septembrie 2015, orele 0900-1400
   • ADMITERE 25 septembrie 2015
   Conţinutul dosarului de înscriere:
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
   2. Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
   3. Diploma de Bacalaureat 
   4. Diploma de Licenţă / Inginer / Adeverinta de absolvire, în original 
   5. Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original
   6. Certificat de naştere - copie legalizată
   7. Certificat de căsătorie - copie legalizată (dacă este cazul)
   8. Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
   9. Chitanţa privind plata taxei de înscriere
   10. Copie Carte de Identitate
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Cuantumul taxei de inmatriculare este de 50 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.
   Inmatricularea studentilor in anul I de studiu, se va face marti, 22 septembrie 2015, pentru etapa I de inscrieri si vineri, 25 septembrie pentru pentru etapa a II-a.
   Mai multe informatii puteti gasi aici.

    

    

o   Program înscriere:

 

o   Perioada 23 iulie – 24 august (sala CD 008):

 

Luni, miercuri și vineri / 9.00 – 16.00

Marți și joi  / 12.00 – 18.00

 

o   Perioada 27 august – 12 septembrie (sala CB 17):

 

Luni, miercuri și vineri / 9.00 – 16.00

Marți și joi  / 12.00 – 18.00

Sâmbătă și duminică  / 10.00 – 14.00

 

 

Taxa de înscriere este de 100 lei

Programe ordonate pe domenii

 

 

 Nr. 

Program studiu (specializare)

Domeniu

1

Conception integree des systemes technologiques (lb. franceză)

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

Inginerie industrială

2

Concepţie şi management în productică

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant 

3

Design industrial şi produse inovative

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant 

4

Echipamente pentru terapii de recuperare

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

 5

Evaluarea calităţii materialelor şi produselor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant - Descriere

6

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control                

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant - Descriere 

7

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale 

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

8

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

9

Inginerie avansată asistată de calculator

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

10

Industrial Engineering

Tematica pentru interviu/Bibliografie

Plan de invatamant

 11

Ingineria calităţii

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

12

Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant - Descriere

13

Logistică Industrială

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

 14

Managementul întreprinderilor industriale virtuale

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

 15

Maşini şi sisteme de producţie

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

 16

Tehnologii si sisteme poligrafice

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

17

Calitate în inginerie şi managementul afacerilor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

Inginerie şi Management

18

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

19

Inginerie economică şi managementul afacerilor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

20

Ingineria managerială a sistemelor tehnice

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

21

Managementul Facilităților

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

22

Robotică

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

Mecatronică şi robotică

23

Siguranţa şi integritatea structurilor

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant - Descriere

Inginerie mecanică

24

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

25

Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

26

 Studii europene

 Tematica pentru interviu / Bibliografie

  Plan de invatamant

 Relaţii internaţionale şi studii europene
27

Comunicare managerială

Tematica pentru interviu / Bibliografie

Plan de invatamant

Ştiinţele comunicării