CRITERII ȘI REGULI DE REPARTIZARE

  • pentru studentii din anii I LICENTA, repartizarea se va face in functie de media de admitere;
  • pentru studentii integralisti din anii II, III, IV LICENTA, repartizarea se va face in functie de media generala a anului/anilor anterior/anteriori;
  • vor fi repartizati doar studentii, indiferent de ciclul de studii, care au completat cererea on-line pe site-ul http://studenti.pub.ro, cu exceptia celor declarati admisi in anul universitar 2022-2023.
  • studentii integralisti/restanțieri, care nu au completat cererea on-line, vor fi repartizati in limita locurilor disponibile, după ce au fost analizate toate cererile depuse on-line;
  • studentii care nu intrunesc conditiile de mai sus, vor putea primi repartizare, in limita locurilor disponibile;
  • repartizarea se va ridica personal sau pe baza unei imputerniciri notariale, doar în intervalul orar alocat.

Criteriile în baza cărora se va face repartizarea şi cazarea în căminele FIIR sunt următoarele:

  • îndeplinirea, în anii universitari anteriori, a tuturor obligaţiilor ce au revenit studenţilor căminişti (conform regulamentului de funcţionare a căminului);
  • rezultatele în activitatea profesională;
  • continuitatea în cameră;
  • afinități personale (studenții care doresc sa locuiască în aceeași cameră trebuie să precizeze acest fapt în cererea de cazare depusa on-line).