Studenții cazați în căminele facultății pot fi scutiți de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr.272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, dacă sunt:

  • copii ai cadrelor didactice și didactice auxiliare aflate în activitate sau pensionate;
  • bursierii statului român;
  • studenți străini scutiți de plata taxelor de școlarizare;
  • orfani de un părinte sau de ambii părinți;
  • Studenții cu dizabilități (handicap grav sau sever, conform Legii nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare)

Studenții care se încadrează în prevederile art.16, alin.(8) din Legea nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, vor beneficia de reducere la plata regiei de cămin cu 50%.

Studenții, care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere privind plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta la Comisia de cazare a facultății și cu următoarele documente în original – după caz, care vor fi păstrate de către comisie:

  • adeverinţă că este fiu/fiică a unui cadru didactic/didactic auxiliar/ cadru didactic pensionar, vizată de către Inspectotatul Școlar Județean sau de către universitate – după caz;
  • certificat de deces părinte/părinți;
  • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006, art.16 alin.(8));
  • adeverință de la centrul de plasament.