Pentru ridicarea repartiției sunt necesare următoarele acte în dublu exemplar:
- Copie act de identitate
- Dovada achitării regiei de cămin (imprimată)
sau
- Acte doveditoare pentru scutire/reducere regie cămin

Criteriile de cazare a studenților prevăzuți la art.1 alin.(1) din Metodologia de cazare în căminele studențești, aprobate de Consiliul de Administrație la propunerea asociațiilor studențești și a studenților senatori, stabilesc prioritatea la cazare în ordinea următoare:

  • studenții de la licență anul I;
  • bursierii statului român;
  • studenții orfani, cazurile sociale și alte categorii stabilite de legislația în vigoare;
  • celelalte categorii conform criteriilor stabilite de Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică până la completarea locurilor disponibile în anul universitar 2023/2024.