Model cerere adeverință pentru casa de pensii

Model cerere întrerupere studii

Model cerere adeverinta privind scolarizarea

Model cerere adeverinta privind finalizarea studiilor

Model cerere adeverinta privind absolvirea fara examen de finalizare a studiilor

Model cerere reînmatriculare

Model cerere repetare an

Model cerere retragere de la studii

Model cerere situatie scolara

Model cerere supliment la diploma/Foaie matricola/Anexa cu note

Model cerere eliberarea Programei analitice complete/partiale

Model cerere eliberare act de studii/document universitar in regim de urgenta

Model declaratie pe proprie raspundere diploma/certificat/atestat