Proces Verbal al Comisiei

Programul Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești

Lucrările premiate

Premiul I

1.Simularea grafică a imaginii în studiul ravografiei

Student: ALBU Andrei Vlad, anul II TSP, Facultatea IMST

Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Nicoleta Elisabeta PASCU, Departamentul GIDI, Facultatea de Inginerie Aerospațială

 

23. Analiza asigurării calității produselor flexografice

Student: NEAMȚU (FOLEA) Gabriela-Valeria, anul I TSP, Facultatea IMST

Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Viorica CAZAC, Departamentul MSP

Premiul II

4. Influența adezivilor asupra calității broșării pentru diferite suporturi de tipărire

Student: BLAGA Doru, anul II TSP, Facultatea IMST

Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Vasile BENDIC, Departamentul MSP

 30. Un nou design de etichetă de produs: eticheta dublu strat
Student: ZAHARIA Valerian, anul II TSP, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. George CONSTANTIN, Departamentul MSP

Premiul III

6. Automatizarea proceselor de pre-press

Student: CHIORĂSCU Gabriela, anul II TSP, Facultatea IMST

Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Emilia BĂLAN, Departamentul MSP

 

26. Analiza comparativă a lăcuirii selective realizate analog și digital

Student: ROȘCA Anastasia, anul I TSP, Facultatea IMST

Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Emilia BĂLAN, Departamentul MSP

 

Mențiune

3. Soluţii moderne în construcția maşinilor de tipărit ofset

Student: BERCULESCU Liviu, anul II TSP, Facultatea IMST

Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Viorica CAZAC, Departamentul MSP

 

25. Optimizarea fluxului tehnologic într-o organizație tipografică

Student: POPA Ion - Doru, anul I TSP, Facultatea IMST

Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Emilia BĂLAN, Departamentul MSP