Proces Verbal al Comisiei

Programul Sesiunii de comunicări Științifice Studențești

Lucrările premiate

Premiul I

2. Influenta tensiunii arcului la sudarea WIG asupra Bitimii cordonului de sudura

Student: Nicoleta Georgiana P ANTUCA, Anul I, IS,Facultatea IMST

Conduditori Stiinlifici: S.l.dr.ing Corneliu RONTESCU, Conf.dr.ing. Dumitru-Titi CICIC

Autor corespondent: Nicoleta Georgiana PANTUCA

8. Influenta curentilor de aer asupra configuratiei depunerilor prin sudare

Student: Vasile-Petre TORECK, Horia VRANCEANU, Nicolae-Adrian ICONARU, Brinza Cristian, Anul III, IS, Facultatea IMST

Conducator stiintific:Confdr.ing. Dumitru-Titi CICIC, S.1.dr.ing. Corneliu RONTESCU

Autor corespondent: Vasile-Petre TORECK

Premiul II

 

5. Proiectarea si realizarea unui sistem de avans al sarmei electrod la sudarea WIG

Studenli: Adrian FLOREA, Adrian STANIcA, Danut-Florentin CLINCIU, anul IV IS, Facultatea IMST

Conduditori stiinlifici: S.l.dr.ing Corneliu RONTESCU,Confdr.ing.Dumitru-Titi CICIC

Autor corespondent: Adrian FLOREA


22. Studii si cercetari privind comportarea la sudare a unor aliaje de nichel pentru aeronautica

Student: Liviu George CONSTANTIN, Anul I IMPSC, Facultatea IMST

Conducator stiintific: Profdr.ing Ionelia VOICULESCU

Autor corespondent: Liviu George CONSTANTIN

Premiul III

 

 

3. Cercetari privind dependent dintre forma duzei de gaz ~i configuratia geometridi a depunerilor sud ate

Student: Horia VRANCEANU, Vasile-Petre TORECK, Cristian BRlNZA, Marian BELICIU, Anul III, IS, Facultatea IMST

Conducator §tiinlific: Conf.dr.ing. Dumitru-Titi CICIC, S.l.dr.ing. Corneliu RONTESCU

Autor corespondent: Horia VRANCEANU


24. Cercetari privind sudarea robotizata a unei tubulaturi pentru generator de energie

Student: Mihai LAZAR, Anul II, IMPSC, Facultatea IMST

Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Gabriel IACOBESCU

Autor corespondent: Mihai LAZAR

Mențiune

 

 

 

P1080222
P1080223