Proces Verbal al Comisiei

Programul Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești

Lucrările premiate

Premiul I

1. Mihai Alin STAMATE, anul II master, Roboticǎ, Facultatea IMST
Studiu de fundamentare conceptualǎ si functionalǎ a unei drone multirotor pentru aplicaţii de securizare perimetrală.
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Adrian NICOLESCU, Departamentul MSP

Premiul II 

 

 

2. Laurentiu-Marian BĂNICĂ, anul II master, Roboticǎ, Facultatea IMST
Dezvoltarea unui robot mobil pentru aplicaţii militare şi antiterorism
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Adrian NICOLESCU, Departamentul MSP
 
3. Florentin-Marian ILIE, anul II master, Roboticǎ, Facultatea IMST
Programarea-simularea offline în mediul Process Simulate şi programarea cu automate programabile a unei celule robotizate pentru etanșarea caroseriilor auto cu transfer al caroseriilor pe conveior și manipulare a acestora de către roboţi industriali.
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Adrian NICOLESCU, Departamentul MSP

 

 Premiul III

1. Victor HARABARA, anul II master, Roboticǎ, Facultatea IMST
Studii si experimentǎri privind realizarea unui sistem robotizat cu actionare paralelǎ prin patru cabluri pentru poziţionarea spatialǎ a unui sistem de achiziţionare a imaginilor panoramice şi de detaliu
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Adrian NICOLESCU, Departamentul MSP
 
 2. Elena-Liliana STAN, anul II master, Roboticǎ, Facultatea IMST
Platformǎ informaticǎ pentru monitorizarea de la distanţǎ via Internet a funcţionǎrii sistemelor de producţie robotizate
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Adrian NICOLESCU, Prof. dr. ing. Cristina PUPĂZĂ, Departamentul MSP

 Mențiune

 

 1. George-Viorel CRISTEA, Iris Maria IONITĂ, anul III, Robotica, Facultatea IMST; Mihnea CONSTANTIN, elev la Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"
Realizarea modelului geometric direct pentru robotul cu actionare paralela
Conducător ştiinţific: Ș. l. dr. ing. Andrei Mario IVAN

P1080214 P1080215