Proces Verbal al Comisiei

Programul Sesiunii de comunicări Științifice Studențești

Lucrările premiate

Premiul I

2. Algoritmi matematici în fluxuri logistice

Student: BĂDIȚA Livia, anul I Master LI, Facultatea IMST

Conducători științifici: Conf.dr.ing. ENCIU George, As.dr.ing. POPESCU Adrian, Departamentul MSP

Autor corespondentBĂDIȚA Livia

Premiul II

9. Optimizarea fluxului de distribuție a pieselor mecanice în zona de asamblare motor a autovehiculelor

Student: NEAGU Anca, anul I Master LI; Facultatea IMST

Conducători științifici: Conf.dr.ing. ENCIU George, As.dr.ing. POPESCU Adrian, Departamentul MSP

Autor corespondentNEAGU Anca

Premiul III

34. Studiu comparativ privind sistemele automate de colectare și procesarea recipientelor din sticlă

Student: OPREA Ionel, anul II Master LI, Facultatea IMST

Conducători științifici: Șl.dr.ing. POPA Laurențiu, Departamentul MSP

Autor corespondentOPREA Ionel 

Mențiune

33. Sistem de recunoastere vizuală a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Student: MARIN Sandu Andrei, anul II Master LI, Facultatea IMST

Conducători științifici: Conf.dr.ing. ENCIU George, As.dr.ing. POPESCU Adrian, Departamentul MSP

Autor corespondentMARIN Sandu Andrei

P1080229     P1080229