06.24 REZISTENŢA MATERIALELOR

 

Premiul I - 3. Studiu comparativ al comportamentului la încovoiere pură al unor variante constructive de îmbinări între panouri sandwich
Studenţi: Andrei Laurenţiu NICULAE, Andrei Daniel SAVIN, Alexandru-Bogdan MIHĂILĂ,
anul II A, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică
Conducători ştiinţifici: Prof. dr. ing. Adriana SANDU, Prof. dr. ing. Marin SANDU

Premiul I - 6. Determinarea frecvenţelor de rezonanţă ale microgrinzilor MEMS cu geometrie complexă prin calcul analitic şi numeric
Studenţi: Ştefan Cătălin SUCEVEANU, Vlăduţ Ştefan DRAGOMIRESCU, Anul IIIA,
Ioana MITRICĂ, Anul IV A, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică,
Conducători ştiinţifici: Prof. dr. ing. Adriana SANDU, Prof. dr. ing. Georgeta IONAŞCU

Premiul II - 2. Studiul influenţei unor defecte de tip gol în adeziv asupra rezistenţei îmbinărilor prin lipire cu adezivi structurali
Studenţi: Valentin IONIŢĂ, Dorin Ionuţ RĂDESCU , anul III A, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică
Conducători ştiinţifici: Prof. dr. ing. Adriana SANDU, Prof. dr. ing. Marin SANDU

Premiul II - 4. Determinarea constantelor elastice ale lagărelor sistemului Rotor-Kit Bentley Nevada
Student: Andrei IONESCU,
anul II Master, Siguranţa şi Integritatea Structurilor, Facultatea I.M.S.T
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Ioan PĂRĂUŞANU

Premiul III - 7. Studiul influenţei variaţiilor de temperatură asupra microgrinzilor MEMS bicomponente
Studenţi: Cosmina CHIUJDEA, Mihai Alexandru ANGHELUŢĂ, Radu Ştefan CUDALB,
Anul II A, Facultatea de Inginerie mecanică şi mecatronică
Conducători ştiinţifici: Prof. dr. ing. Adriana SANDU, Prof. dr. ing. Georgeta IONAŞCU

Premiul III - 14. Aplicarea teoriei remodelării osoase la optimizarea implanturilor dentare
Student: Ovidiu BIZINIC
anul II Master, Siguranţa şi Integritatea Structurilor, Facultatea I.M.S.T
Conducător ştiinţific: Ş.l. dr. ing. Emil NUŢU

Mențiune - 8. Analiza termo-elastică pentru o supapă din sistemul de distribuţie al unui motor cu aprindere prin scânteie
Student: Mihai RÎNCEANU,
anul II Master, Siguranţa şi Integritatea Structurilor, Facultatea I.M.S.T
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Ştefan SOROHAN

Mențiune - 12. Analiza propagării fisurii la interfaţa dintre materiale diferite prin simulare numerică discretă
Student: Florin-Cristian ANTONACHE,
anul II Master, Siguranţa şi Integritatea Structurilor, Facultatea I.M.S.T
Conducători ştiinţifici: Dr. ing. Dragoş Alexandru Apostol, Prof. dr. ing. Dan Mihai CONSTANTINESCU