06.18 CONTROLUL PROCESELOR DE TIPAR

Premiul I - 12. Metode folosite pentru testarea proprietăților filmului de cerneală în litografia ofset
Student: Dorin Vasile PIȚIGOI, masterat TSP, anul II, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Emilia BĂLAN, Departamentul MSP

Premiul II - 6. Impactul vizual asupra alegerii unui anumit produs prestabilit
Student: Manuela-Georgeta GRAMA, masterat TSP, anul II, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Nicoleta Elisabeta PASCU, Departamentul GIDI, Facultatea de Inginerie Aerospațială

Premiul II - 15. Controlul calității procesului de pre-press și tipar
Student: Răzvan-George RĂCHERU, masterat TSP, anul II, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Emilia BĂLAN, Departamentul MSP

Premiul III - 5. Tratarea neconformităților în packaging
Student: Florin-Marian DOBREA, masterat TSP, anul II, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Miron ZAPCIU, Departamentul MSP

premiul III - 10. Analiza aspectului cărților în scoarță realizate prin diferite tehnologii
Student: Simona Florina MIHAI, masterat TSP, anul II, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Emilia BĂLAN, Departamentul MSP