06.08 CONCEPȚIE ȘI MANAGEMENT ÎN PRODUCTICĂ

Premiul I - 17. Diminuarea costurilor de producție prin optimizarea fluxurilor și eliminarea secvențelor fără valoare adăugată
Student: Costinel-Dumitru ȘIPOTEANU, master CMP, anul I, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Prof.dr.ing. Cristina MOHORA; Drd.Ing. Iuliana BOTEANU, Departamentul MSP

Premiul II - 12. Analiza tehnico-economică la implementarea roboților în procesele de fabricație
Student: Ana-Maria PANĂ, master CMP, anul I, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Ș.l.dr.ing. Dana TILINĂ, Departamentul MSP

Premiul III - 15. Analiza creșterii performanțelor unei linii de producție în flux
Student: Oana-Ileana RUSU, master CMP, anul I, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Prof.dr.ing. Cristina MOHORA; Drd.Ing. Iuliana BOTEANU, Departamentul MSP

Mențiune - 4. Fluxuri de fabricație în sisteme ce includ vehicule ghidate automat
Student: Ionela-Dorina GENTEA, master CMP, anul I, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Prof.dr.ing. Cristina MOHORA; Drd.Ing. Iuliana BOTEANU, Departamentul MSP