Concursuri posturi vacante
Candidati inscrisi

 

  • Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Post Profesor

•Candidat: Conf.dr.ing. Dumitrescu Andrei

Anexa 3b- Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs

Lista lucrari completa

Curriculum Vitae

  • Maşini şi Sisteme de Producţie

 

  • Rezistenţa Materialelor

 

  • Tehnologia Materialelor şi Sudare

 

  • Teoria Mecanismelor şi Roboților