Secţiunea 06.18 - MECANISME SI ROBOTI

 

Premiul I - 3 Soluții constructive și cinematice pentru pedipulatoare monomobile
Student: Anişoara-Mirela ANGHEL, Emil-Ştefan SPINA, Ionuţ DOBRE, Facultatea ISB, anul II
Conducători ştiinţifici: Prof.dr.ing. Adriana COMĂNESCU, Ș.l. dr. ing. Liviu UNGUREANU Departamentul Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor.

Premiul I - 31 Modelarea și simularea Mecanismului Spațial TTT
Student: Mădălin Cosmin ŞCHIOPU, Alexandru George STAICU, Nicuşor-Bogdan DRĂGAN.
Facultatea IMST, anul II
Conducători ştiinţifici: Prof.dr.ing. Constantin OCNĂRESCU, Ș.l. dr. ing. Liviu UNGUREANU Departamentul Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor


Premiul II - 47 Studiul structural – cinematic al unei prese mecanice
Studenţi:  Gabriela ENE, Adriana-Marina BURTESCU, Teodora CRENICEAN, Adriana Mădălina DOBRE, Facultatea I.M.S.T., Anul II
Conducător ştiinţific: Ş.l.dr.ing. Ileana Dugăeşescu


Premiul II - 20 Studiul şi realizarea unui mecanism planetar
Studenţi: Roberto PRODAN, anul II D, Facultatea de TRANSPORTURI
Conducător ştiinţific: Conf.dr.ing. Iulian TABĂRĂ


Premiul III - 16 Construcţia roboţilor cu destinaţie militară
Studenţi: Alexandru IANCU, Rareş CIORBĂ, anul I D, Facultatea de TRANSPORTURI
Conducător ştiinţific: Conf.dr.ing. Iulian TABĂRĂ

Premiul III - 29 Simularea mecanismelor camă tachet
Student: Vicenţiu Florentin CIOBANU, Alexandru-Constantin OCHEA, Marian TRANDAFIR, Facultatea IMST, anul II
Conducători ştiinţifici:Prof.dr.ing. Constantin OCNĂRESCU, Ș.l. dr. ing. Liviu UNGUREANU Departamentul Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor.


Menţiuni - 46  Contribuții privind studiul unui sistem biomecanic
Studenţi: Popescu Silvia Emilia, Caragaţă Camelia, Rajgă Lavinia, Voicu Dana Monica, Facultatea I.M.S.T., anul II
Conducători ştiinţifici:Ş.l.dr.ing. Ileana Dugăeşescu

Menţiuni - 41 Analiza și proiectarea unui mecanism pedipulator
Studenţi: Silvia-Maria ILINA, Luanda-Iana BOBE, Cristian GRECU, Sorin DUMITRU, Facultatea I.M.S.T., Anul IIAC
Conducători ştiinţifici: Ş.l.dr.ing. Ileana Dugăeşescu, Ş.l.dr.ing. Liviu Ungureanu