PLANIFICARE EXAMENE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA SI DE MASTERAT

SESIUNEA IANUARIE - FEBRUARIE 2021

 

Sefii de grupa sunt rugați să transmita la secretariat ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) planificarea examenelor din sesiunea de iarna: 30 ianuarie – 19 februarie 2021, pâna cel târziu marti, 12 ianuarie 2021.

Se va ține seama de următoarele:

• Se va trimite e-mail catre secretariat cu completarile:
Titlu - AN SERIE GRUPA - Planificare Examene 2021, 
Continut: Fisierul editabil Excel impreuna cu numele si prenumele sefului de grupa

• Programarea verificărilor finale de tip Examen se aprobă de catre Decanatul facultății, la propunerea studenților si cu avizul prealabil al titularului de disciplină;
• Planificarea se întocmește pentru fiecare grupă separat și se afișează cu cel puțin 7 zile înaintea începerii sesiunii;

• Orele recomandate pentru începerea examenelor sunt:

LICENȚĂ: Luni-Duminică de la ora 8:00 sau 13:00

MASTERAT: Luni-Vineri de la ora 17:00 sau Sâmbătă-Duminică 9:00

• Pot fi fixate și alte ore pentru începerea examenlor cu acordul titularilor de discipline;

• Ultimul examen trebuie planificat OBLIGATORIU în ultimele 3 zile ale sesiunii.