INFORMARE 
| 25 AUGUST 2020 |

 

 

divider-shadow

 

 

 

 

 

set9-image6

 

 

 

Hidrogenul, următoarea ţintă de finanţare şi investiţii majore

 

Atenţia comunităţii de cercetare şi dezvoltare se îndreaptă cu paşi siguri în direcţia utilizării hidrogenului ca resursă importantă în transformarea sistemului energetic la nivel european. 

În contextul publicării, pe 8 iulie, a Strategiei UE privind Hidrogenul, perspectiva utilizării hidrogenului ca temă de cercetare şi inovare devine tot mai atractivă. Conform acestui raport rolul hidrogenului în eforturile de a reduce emisiile UE de energie și gazele cu efect de seră (GES ) va crește rapid. În prezent, în UE se folosesc 339 TWh (LHV; 2019) de hidrogen pe an, dar cercetările privind sistemele energetice viitoare ale UE prevăd, pentru anul 2050, o creștere semnificativă a utilizării hidrogenului, între 667 – 4000 TWh (LHV).

Pentru a direcţiona sprijinul către investiţiile în noi tehnologii, inclusiv hidrogenul, Comisia Europeană a introdus posibilităţi de finanţare prin intermediul Planului UE de redresare Economică, InvestEU, Fondurile de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Inovare EU ETS.

De asemenea, prin intermediul Platformei Alianţa pentru Hidrogen Curat vor fi identificate proiectele care contribuie la dezvoltarea tehnologiilor bazate pe hidrogen cu aplicabilitate multisectorială (producţie, transport, injecţie în reţeaua de gaze naturale, utilizare în transport, sectoare economice).

 

 

 

 

REPORT: A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe (Brussels, 8.7.2020)

 

 

 

 

 

image

 

APELURI TRANSNAŢIONALE DESCHISE

 

 

 

 

 

 

 

 

set10-image4

 

 

 

ACT – "Accelerating CCS Technologies"

 

 

 

Data limită pentru depunerea pre-propunerilor: 10.11.2020
Obiective

• Facilitarea cercetării, dezvoltării și inovării în domeniul captării și stocării CO2;

• Stimularea dezvoltării proiectelor care vizează accelerea și maturizarea tehnologiei CCS.
Finanțator: Comisia Europeană, ERA-NET Co fund

 

 

 

 

APLICĂ ACUM

 

 

 

MECANISME DE FINANŢARE EUROPEANĂ

 

Modalităţi de finanţare a proiectelor cu diverse arii de aplicabilitate în domeniul hidrogenului şi al combustibililor alternativi derulate de către Comisia Europeană:

 

 

 

 

Horizon 2020

 

Cel mai mare program de cercetare şi inovare al UE, Horizon 2020 este o iniţiativă emblematică a Strategiei Europa 2020 care vizează asigurarea competitivităţii globale a Europei. Cu fonduri de aproape 80 de miliarde de euro (2014 - 2020), este instrumentul financiar de punere în aplicare a Uniunii inovării.

 

 

 

 

 

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)

 

Obiectivul acestui parteneriat public-privat între UE, industria europeană şi institutele de cercetare este de a accelera utilizarea tehnologiilor pentru celulele de combustie şi hidrogen.

 

 

 

 

 

Innovation Fund

 

Conexiunile Fondului de Inovare cu alte mecanisme sunt: în fază de cercetare cu Horizon Europe sau parteneriate, iar ulterior fazei de demonstrare - Connecting Europe Facility, Fondul de Modernizare şi Fondurile de Coeziune.Proiecte potenţiale sunt axate pe stocarea energiei (demonstraţie la scară largă a producţiei de hidrogen din surse regenerabile şi utilizarea sa pentru stocarea energiei) şi în industrie.

 

 

 

 

 

Connecting Europe Facility (CEF)

 

Acest instrument de finanţare este dedicat promovării dezvoltării, locurilor de muncă şi competitivităţii prin investiţii de infrastructură specifice la nivel european. Pe lângă subvenţii, CEF oferă sprijin financiar proiectelor prin instrumente financiare inovatoare: garanţii şi obligaţiuni pentru proiecte. Acestea acţionează ca un catalizator pentru atragerea de fonduri suplimentare din partea sectorului privat şi a altor actori din sectorul public.

 

 

 

 

image

 

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Educației şi Cercetării. Asigură atât realizarea de studii ce fundamentează procesul de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru universităţi, cât și coordonarea, din punct de vedere administrativ, a unor programe și subprograme din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare.

În calitate de agenție de finanțare a cercetării, similar cu agenții internaționale de prestigiu, organizează competiții și ulterior monitorizează implementarea proiectelor acceptate la finanțare. 

 

 

VIZITEAZĂ UEFISCDI PE: