Conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă, articolul RTX5, “Taxa de repetare de disciplină se plăteşte la începutul semestrului în care se reface disciplina. Studenţii care nu plătesc taxa de repetare de disciplină nu pot susţine verificări parţiale sau finale la disciplinele care se refac.”

In consecinta, in sesiunea de vara vor putea sustine examene la disciplinele refacute in acest semestru studentii din listele afisate mai jos.

Anul II (Ultima actualizare: 07.05.2013)

Anul III (Ultima actualizare: 07.05.2013)

Anul IV (Ultima actualizare: 07.05.2013)

Master (Ultima actualizare: 20.03.2013)