erasmus

CONCURS DE SELECŢIE

a studenţilor ERASMUS pentru anul universitar 2017/2018

Vineri 20 octombrie, ora 12:00, sala DECANAT 

 

Pentru înscriere la concurs, candidaţii vor depune la secretariatul Facultăţii IMST, până cel mai târziu miercuri 18 octombrie 2017, ora 15, Dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS :

  1. Cerere, în care se menţionează numele, data şi locul naşterii, serie / nr.CI, programul de studii, specializarea, anul de studii, tipul de mobilitate (studiu şi/sau plasament) ;
  2. Atestat de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de către o instituţie abilitată (copie) ; Catedra de limbi moderne din UPB organizează testarea competențelor lingvistice conform planificării anunțate

Notă : studenții interesați să participe la testarea lingvistică sunt solicitați să anunțe intenția prin email la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până cel mai târziu vineri 6 octombrie 2017 ora 12)

  1. Curriculum Vitae (format Europass) ;
  2. Scrisoare de motivaţie ;
  3. Prezentarea activităţii profesional – ştiinţifice / participare, premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc. inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional / internaţional, cu documente justificative.

Se pot înscrie la concurs studenţii integralişti, înmatriculaţi în ciclul de studii de licenţă, masterat şi doctorat cu competenţe lingvistice relevante demonstrate prin atestatul de competențe lingvistice (poate fi susținut conform programului) și probate la interviul de selecție. Poate fi luat în considerare atestatul de competențe lingvistice obținut în cadrul examenului de bacalaureat. Studenții cu restanțe la data organizării concursului de selecție pot fi selectați cu zero (0) grant. 

 

Regulament mobilitati 

Lista universităţilor gazdă disponibile.

Opiniile altor studenţi Erasmus