Nr. crt  Disciplină  Ore pe săptămână     PC  Formă de eval. 
Denumire Cod C S L P SI
 Discipline obligatorii (O)     
1 Dezvoltarea Produselor 2 UPB.06.M2.O.07-01 2 0 1 0 3 4 E
2 Prognoze și studii de Fezabilitate UPB.06.M2.O.07-02 2 0 1 0 3 4 V
3 Finanțări Europene și Fonduri Structurale UPB.06.M2.O.07-03 1 0 2 0 3 4 E
4 Managementul Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare UPB.06.M2.O.07-04 2 0 1 0 3 4 E
5 Proiect Individual și de Grup UPB.06.M2.O.07-05 0 0 0 4 4 4 V
6 Cercetare știintifică 2 / Practică 2 UPB.06.M2.O.07-06 0 0 0 0 12 10 V
Total discipline obligatorii (O)    7 0 5 4 28
30    
16   
 Discipline opționale (A)        
Total discipline opționale (A)  0 0 0 0 0 0
Total discipline obligatorii și opționale (O+A)  7 0 5 4 28 30
 TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ  16     
 Discipline liber alese (L)        
 1  Limba Modernă - Engleză  UPB.06.M2.L.07-07 0  2  0  0  2  2  V
2  Limba Modernă - Franceză UPB.06.M2.L.07-08 0 2 0 0 2 2 V
3 Limbă modernă - Germană UPB.06.M2.L.07-09 0 2 0 0 2 2 V
Total discipline liber alese (L)  0 6 0 0 6 6

           Decan,                                                                                                                                Director de Departament,

Prof.univ. dr. ing. ec C. Doicin                                                                                                         Prof. univ. dr. ing. T. Savu

                                                                                                        Rector,

                                                                                                Mihnea COSTOIU

Nr. crt Disciplină Ore pe săptămână PC Formă de eval.
Denumire Cod C S L P SI
Discipline obligatorii (O) UPB.06.M1.O.07-01
1 Cultură Antreprenorială UPB.06.M1.O.07-02 2 1 1 0 3 4 V
2 Dezvoltarea Produselor 1 UPB.06.M1.O.07-03 2 0 1 0 3 4 E
3 Managementul Capitalului Uman UPB.06.M1.O.07-04 2 0 1 0 3 4 E
4 Managementul Calității UPB.06.M1.O.07-05 2 0 1 0 3 4 E
5 Managementul Vânzărilor și Strategii de Marketing UPB.06.M1.O.07-06 2 0 1 0 4 4 E
6 Cercetare știintifică 1 / Practică 1 UPB.06.M1.O.07-01 0 0 0 0 12 10 V
Total discipline obligatorii (O) 10 1 5 0 16 30
16
Discipline opționale (A)
Total discipline opționale (A) 0 0 0 0 0 0
Total discipline obligatorii si optionale (O+A) 10 1 5 0 16 30
TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ 16
Discipline liber alese (L)
Total discipline liber alese (L) 0 0 0 0 0 0