Plan de invatamant IEMA

 Anul universitar 2016 - 2017

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Facultatea IMST

Domeniul de licenta INGINERIE SI MANAGEMENT

Programul de studii si masterat INGINERIE ECONOMICA SI MANAGEMENTUL AFACERILOR

 

PLAN DE INVATAMANT ANUL I

SEM I

Nr.

D I S C I P L I NA

Ore pe saptamana

PC

Forma

de eval.

crt.

Denumire

Cod

C

S

L

P

SI

Discipline obligatorii (O)

1

Dezvoltarea Produselor 1

UPB.06.M1.O.07-01

2

0

2

0

3

4

E

2

Prognoze și Studii de Fezabilitate

UPB.06.M1.O.07-02

1

0

2

0

3

4

E

3

Finanțări Europene și Fonduri Structurale

UPB.06.M1.O.07-03

1

0

2

0

3

4

E

4

Managementul Calităţii

UPB.06.M1.O.07-04

2

0

1

0

3

4

E

5

Managementul Vanzarilor si Strategii de Marketing

UPB.06.M1.O.07-05

2

0

0

1

4

4

E

6

Cercetare ştiinţifică 1 / Practica 1

UPB.06.M1.O.07-06

0

0

0

0

12

10

V

Total discipline obligatorii (O)

8

0

7

1

28

30

16

Discipline optionale (A)

Total discipline optionale (A)

0

0

0

0

0

0

Total discipline obligatorii si optionale (O + A)

8

0

7

1

28

30

T O T A L   O R E   P E   S A P T A M A N A

16

Discipline liber alese (L)

Total discipline liber alese (L)

0

0

0

0

0

0

SEM II

Discipline obligatorii (O)

1

Dezvoltarea Produselor 2

UPB.06.M2.O.07-01

2

0

1

0

3

4

E

2

Cultură Antreprenorială

UPB.06.M2.O.07-02

2

1

0

0

3

4

V

3

Comunicare Profesională și Gândire Critică

UPB.06.M2.O.07-03

2

0

1

0

3

4

E

4

Managementul Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare

UPB.06.M2.O.07-04

2

0

2

0

3

4

E

5

Proiect Individual şi de Grup 1

UPB.06.M2.O.07-05

0

0

0

3

4

4

V

6

Cercetare ştiinţifică 2 / Practica 2

UPB.06.M2.O.07-06

0

0

0

0

12

10

V

Total discipline obligatorii (O)

8

1

4

3

28

30

16

Discipline optionale (A)

Total discipline optionale (A)

0

0

0

0

0

0

Total discipline obligatorii si optionale

7

0

5

4

28

30

T O T A L   O R E   P E   S A P T A M A N A

16

Discipline liber alese (L)

1

Limba Moderna  - Engleză

UPB.06.M2.L.07-07

0

2

0

0

2

2

V

2

Limba Moderna  - Franceză

UPB.06.M2.L.07-08

0

2

0

0

2

2

V

3

Limba Moderna  - Germană

UPB.06.M2.L.07-09

0

2

0

0

2

2

V

Total discipline liber alese (L)

0

6

0

0

6

6

 

PLAN DE INVATAMANT ANUL II 

SEM I

Nr.

D I S C I P L I NA

Ore pe saptamana

PC

Forma

de eval.

crt.

Denumire

Cod

C

S

L

P

SI

Discipline obligatorii (O)

1

Managementul Afacerilor

UPB.06.M3.O.07-01

2

0

0

1

3

4

E

2

Managementul Reţelelor Logistice

UPB.06.M3.O.07-02

2

0

0

1

3

4

E

3

Leadership si Coaching

UPB.06.M3.O.07-03

2

0

1

0

3

4

V

4

Modelarea şi Simularea Afacerilor

UPB.06.M3.O.07-04

2

0

1

0

3

4

E

5

Proiect Individual şi de Grup 2

UPB.06.M3.O.07-05

0

0

0

4

4

4

V

6

Cercetare ştiinţifică 3 / Practica 3

UPB.06.M3.O.07-06

0

0

0

0

12

10

V

Total discipline obligatorii (O)

8

0

2

6

28

30

16

Discipline optionale (A)

Total discipline optionale (A)

0

0

0

0

0

0

Total discipline obligatorii si optionale (O + A)

8

0

2

6

28

30

T O T A L   O R E   P E   S A P T A M A N A

16

Discipline liber alese (L)

Total discipline liber alese (L)

0

0

0

0

0

0

SEM II

Discipline obligatorii (O)

1

Cercetare ştiinţifică 4 (inclusiv definitivare disertatie)

UPB.06.M4.O.07-01

0

0

0

0

28

30

V

Total discipline obligatorii (O)

0

0

0

0

28

30

0

Discipline optionale (A)

Total discipline optionale (A)

0

0

0

0

0

0

Total discipline obligatorii si optionale

0

0

0

0

28

30

T O T A L   O R E   P E   S A P T A M A N A

0

Discipline liber alese (L)

Total discipline liber alese (L)

0

0

0

0

0

0

EXAMEN SUSTINERE DISERTATIE

10

E

 

 Decan,   Director de departament,
   Prof. univ. dr. ing. ec C. DOICIN     Prof. univ. dr. ing. T. SAVU
   
  RECTOR
 Mihnea COSTOIU