Ce este CabiCON ?

CabiCON este un Cabinet de Consiliere și Orientare Profesională care funcționează în sala CO07, la Facultatea IIR, Universitatea POLITEHNICA din București, cu program zilnic asigurat de persoane calificate în domeniile psihologiei și consilierii în carieră, pe bază de voluntariat, după următorul orar:

 • Miercuri - 14:00 - 16:00;
 • Joi: 13:00 – 15:00.

CabiCON oferă servicii personalizate pentru candidații, studenții și absolvenții Facultății IIR, după cum urmează:

 • asistenţă şi consultanţă/consiliere în cunoaşterea ofertei educaţionale a facultății - pentru candidați,
 • formarea de abilităţi şi competenţe specifice pentru identificarea celui mai potrivit loc de muncă, informare profesională şi orientare în carieră, pe baza evaluării și monitorizării anuale a evoluției profilului psihologic și competențelor folosind baterii de teste specifice - pentru studenți și absolvenți.

În cadrul relației care se stabileşte, consilierul şi beneficiarulnu trebuie să uite niciun moment că sunt doi parteneri angajaţi într-un efort comun de identificare a celei mai bune soluții de integrare profesională, personalizată pentru fiecare student sau absolvent.

Obiectivul CabiCON

 • evaluarea si autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;
 • dezvoltarea abilității si a încrederii în sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria carieră;
 • instruirea în metode si tehnici de căutare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, întocmirea unui CV etc.).
 • furnizarea de informații privind evoluția ocupațiilor și parteneriatele facultății cu parteneri industriali din piața muncii.

Ce își propune CabiCON

 • conturarea unei atmosfere de lucru destinse, confortabile și a unei relații pozitive;
 • explicarea amănunțită a procesului de consiliere și fixarea unor reguli comune cu beneficiarul;
 • asigurarea confidențialității;
 • facilitarea comunicării;
 • cultivarea încrederii beneficiarului, menținerea acesteia pe tot parcursul relației;
 • identificarea nevoilor de consiliere ale beneficiarului;
 • inițierea unei strategii de evaluare a nevoilor de consiliere;
 • proiectarea (împreună cu beneficiarul) a unui plan de acțiune.
 • stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea prin auto-informare
 • un parteneriat comun de dezvoltare, caracterizat de scopuri individuale, dar și de obiective comune.

Ce se așteaptă de la beneficiarul activității de consiliere:

 • - încercarea de a înțelege procesul de consiliere și implicațiile și regulile sale;
 • - sinceritatea absolută în ceea ce privește motivele pentru care a apelat la consiliere, sentimentele și trăirile sale;
 • - cooperarea strânsă cu consilierul în procesul de evaluare a nevoilor de consiliere și a potențialităților proprii;
 • - asumarea unei responsabilități personale în ceea ce privește implicarea în procesul de consiliere.

Instrumente de evaluare psihologică (utilizator autorizat)

 • Inventarul de personalitate - CPI 434 - este considerat la nivel internațional a fi cea mai completă probă de măsurare a personalității normale. Inventarul își propune evaluarea complexă a personalității adulte normale pe scalele primare: orientarea interpersonală, orientarea normativă, funcționarea cognitivă și stilul interpersonal. Rezultatele CPI 434 pot fi folosite în procesul de orientare și consiliere școlară și profesională.
 • Matrici Progresive Standard - test folosit pentru măsurarea inteligenței, măsurând factorul G, adică Inteligența Generală, nivelul de dezvoltare mentală.