Conferința organizată anual de catre Departamentul de Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, în colaborare cu Departamentele similare de la Universităţile din Cluj, Braşov, Piteşti şi de la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău se numeşte "INNOVATIVE MANUFACTURING ENGINEERING".

Informații suplimentare pot fi gasite pe site-ul Conferintei IManE2015 - www.imane.ro și/sau de aici.

 Informații privind elaborarea rezumatelor lucrărilor care trebuie încărcate pe pagina conferinței www.imane.ro (termen 22.12.2014) se găsesc aici.

Lucrările în extenso se vor încărca pe platforma www.scientific.net (termen 18.02.2015).

 
Lucrările vor fi publicate de catre editorul elvetian Trans Tech Publications Inc., in periodicul "Applied Mechanics and Materials" (http://www.scientific.net/AMM), periodic indexat de Elsevier: SCOPUS, Ei Compendex (CPX), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Google and Google Scholar, ISI (ISTP, CPCI, Web of Science) etc.
 

Tematicile Conferinței:

Advanced Machining Technologies and Surface Engineering;
Forming Technologies;
Electrophysical, Welding and Assembly Technologies in Manufacturing;
Advanced Materials;
Researching and Designing of Manufacturing Equipment, Machine Parts and Mechanisms;
CAD/CAM/CAE Technologies in Design and Manufacturing;
Flexible Manufacturing, Automation and Robotics in Technological Processes;
Production Management and Product Design.
 

Lucrarile publicate în volumul conferintei IManE2013 au fost indexate în baza de date ISI Web of Science.

Volumul publicat cu ocazia conferinţei IManE2014 a fost trimis spre analiză la Institutul Thomson Reuters, pentru includere în baza de date ISI Web of Science.