In ziua de 4 octombrie 2013 se va lansa public programul Horizon 2020: 
http://www.research.edu.ro/ro/articol/3235/conferinta-nationala-de-lansare-a-programului-cadru-orizont-2020-a-strategiei-si-a-planului-national-cdi-2014-2020