ADMITERE 2022

 

SESIUNEA a-III-a - ADMITERE: 26.07.2022 – 16.09.2022

 • SESIUNEA a-III-a – Admitere -după examenul de Bacalaureat
  • Admitere fară concurs – pentru absolvenții de liceu care au promovat examenul de Bacalaureat și au avut participare remarcabilă la olimpiade și concursuri școlare;
  • Admitere prin concurs de dosare – pentru toți ceilalți absolvenții de liceu care au promovat examenul de Bacalaureat. Pentru aceștia media de admitere se va calcula pe baza a trei probe P1, P2 și P3. Probele P1+P2 reprezintă 80% din punctajul total, iar proba P3, 20% din punctajul total.
  • Pentru proba P1 se vor lua în considerare mediile din liceu din clasele IX-XI, la disciplina Matematică.
  • Pentru proba P2 se vor lua în considerare mediile din liceu din clasele IX-XI, la alegere, la una din disciplinele Fizică / Economie / Informatică / Chimie Organică / Biologie / Procesarea computerizată a imaginii.
  • Pentru proba P3 se va lua în considerare media obținută la examenul de Bacalaureat.

 

Faza I – ÎNSCRIERE:

Perioada I 26.07.2022-28.07.2022
Perioada II 01.08.2022-04.08.2022
Perioada III 08.08.2022-12.08.2022
Perioada IV 16.08.2022-18.08.2022
Perioada V 22.08.2022-25.08.2022
Perioada VI 29.08.2022-01.09.2022
Perioada VII 05.09.2022-09.09.2022
Perioada VIII 12.09.2022-15.09.2022
 • În Sesiunea a-III-a, un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB (denumită Facultate de Bază) și poate formula opțiuni (pentru o eventuală glisare) pentru toate celelalte facultăți din cadrul UPB.
 • Pentru  varianta de Admitere fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare depind de specificul facultății la care aceștia se înscriu.
 • Pentru varianta de  Admitere prin concurs de dosare, la probele P1 și P2 se vor folosi notele la unele discipline din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a. Disciplinele luate în considerare depind de opțiunile candidaților. Pentru proba P1 nu se poate alege decât disciplina Matematică iar pentru P2 disciplina este la alegere dintre Fizică, Informatică, Economie, Chimie organică, Biologie, Procesarea computerizată a imaginii.
 • Pentru  Admitere prin concurs, la proba P3 se va folosi media generală obținută la examenul de Bacalaureat.

 

Faza II – VALIDARE ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULARE: 

Perioada I 29.07.2022
Perioada II 05.08.2022
Perioada III 12.08.2022
Perioada IV 19.08.2022
Perioada V 26.08.2022
Perioada VI 02.09.2022
Perioada VII 09.09.2022
Perioada VIII 16.09.2022
 • Pentru a fi admis și înmatriculat, candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate la înscriere), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza II.
 • Validarea și înmatricularea candidaților se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați admiși, in zilele precizate, între orele 9:00-16:00.