ADMITERE 2022

 

SESIUNEA a-II-a - ADMITERE: 04.07.2022 – 25.07.2022

 • SESIUNEA a-II-a – Admitere -după examenul de Bacalaureat
  • Admitere fară concurs – pentru absolvenții de liceu care au promovat examenul de Bacalaureat și au avut participare remarcabilă la olimpiade și concursuri școlare;
  • Admitere prin concurs de dosare – pentru toți ceilalți absolvenții de liceu care au promovat examenul de Bacalaureat. Pentru aceștia media de admitere se va calcula pe baza a trei probe P1, P2 și P3. Probele P1+P2 reprezintă 80% din punctajul total, iar proba P3, 20% din punctajul total.
  • Pentru proba P1 se vor lua în considerare mediile din liceu din clasele IX-XI, la disciplina Matematică.
  • Pentru proba P2 se vor lua în considerare mediile din liceu din clasele IX-XI, la alegere, la una din disciplinele Fizică / Economie / Informatică / Chimie Organică / Biologie / Procesarea computerizată a imaginii.
  • Pentru proba P3 se va lua în considerare media obținută la examenul de Bacalaureat.

 

Faza I – ÎNSCRIERE: 04.07.2022 – 15.07.2022

 • În Sesiunea a-II-a, un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB (denumită Facultate de Bază) și poate formula opțiuni (pentru o eventuală glisare) pentru toate celelalte facultăți din cadrul UPB.
 • Pentru  varianta de Admitere fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare depind de specificul facultății la care aceștia se înscriu.
 • Pentru varianta de  Admitere prin concurs de dosare, la probele P1 și P2 se vor folosi notele la unele discipline din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a. Disciplinele luate în considerare depind de opțiunile candidaților. Pentru proba P1 nu se poate alege decât disciplina Matematică iar pentru P2 disciplina este la alegere dintre Fizică, Informatică, Economie, Chimie organică, Biologie, Procesarea computerizată a imaginii.
 • Pentru  Admitere prin concurs, la proba P3 se va folosi media generală obținută la examenul de Bacalaureat.

 

Faza II – ADMITERE PRELIMINARĂ: 18.07.2022 – 21.07.2022

 • Pentru candidații care au participat la Faza I, rezultatele intermediare vor fi prezentate în data de 19 iulie, ora 08:00.
 • Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line, la adresa https://admitere.pub.ro .
 • Eventualele contestații vor putea fi depuse on- line până la data de 20 iulie, ora 14:00 prin platforma https://admitere.pub.ro .
 • Rezultatele finale privind pre-admiterea vor fi publicate la data de 21 iulie, ora 08:00.

 

Faza III – VALIDARE ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULARE: 21.07.2022 – 25.07.2022

 • Pentru a fi admis și înmatriculat, candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate la înscriere), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.
 • Validarea și înmatricularea candidaților se face la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 21 iulie, ora 8:00 și terminând pe 24 iulie, ora 16:00. Detalii suplimentare pentru această Fază vor fi disponibile în curând.
 • În data de 25 iulie, ora 12:00, vor fi afișate listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea II precum și eventualele locuri vacante la fiecare dintre facultăți. Acestea vor fi disponibilizate pentru Sesiunea III a concursului de admitere.