International Conference on Manufacturing Systems - ICMS

 

Departamentul de Maşini-unelte şi scule din Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, organizează, din anul 2001, manifestarea științifică International Conference on Manufacturing Systems - ICMS.

 Principalul scop al conferinţei este acela de a crea un spaţiu academic pentru dezbateri ştiinţifice în domeniul sistemelor de producţie. De asemenea, datorită complexităţii constructiv-functionale a acestor sisteme şi a multiplelor conexiuni, conferinţa se adresează şi specialiştilor din domenii interdisciplinare complementare.

 Ne exprimăm convingerea că şi această a 7-a ediţie a conferinţei noastre, la care vă invităm să participaţi, va constitui un prilej de strângere a legăturilor între specialişti din inavatamant, cercetare, producţie şi management, care au preocupări şi aspiraţii comune.

 Conferinţa ICMS 2013 va avea loc la Iaşi, in perioada 24-25 octombrie 2013, lucrările urmând a fi publicate în Buletinul I.P.Iasi, editat de Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", secţia Construcţii de maşini, revistă acreditată de CNCSIS in categoria B+ şi indexată in Index Copernicus Database şi Ulrichsweb Database.

 Detalii despre problematica propusă, secţiunile conferintei, datele importante şi înregistrare, puteţi găsi în materialul ataşat şi pe pagina web a conferinţei : http://www.icms.ro/, pe care vă invităm să o vizitaţi.

 Cu speranta ca această conferinţă va constitui, pentru dumneavoastră şi pentru colaboratorii dumneavoastră, un punct de interes în calendarul manifestărilor ştiinţifice, vă invităm să participaţi la lucrările ICMS'2013.

 

Cu deosebită consideraţie,

Prof.dr.ing. Mircea Mihailide

Director Departament Maşini-unelte şi scule