Consiliul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică

Senatorii Facultății de Inginerie Industrială și Robotică

Nr.crt Departamentul Nume și Prenume
1. Tehnologia Constructiilor de Masini   Prof.dr.ing. Cristian DOICIN
2. Prof.dr.ing. Nicolae IONESCU
3. Conf.dr.ing. Mihaela Elena ULMEANU
4. Teoria Mecanismelor și Roboților Conf.dr.ing. Liviu Marian UNGUREANU
5. Roboți și Sisteme de Producție   Prof.dr.ing. Tiberiu DOBRESCU
6. Prof.dr.ing. Costel COTEȚ
7. Conf.dr.ing. Cicerone Laurentiu POPA
8. Rezistența Materialelor Prof.dr.ing. Anton HADĂR
9. Ingineria Calității și Tehnologii Industriale  Prof.dr.ing. Cătălin AMZA
10. Prof.dr.ing. Oana Roxana CHIVU