HCA 27 - Nr. 27/29.04.2020 -Reglementarea practicii pedagogice din cadrul Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane (licență, masterat, postuniversitar)

HCA 26 - Nr. 26/29.04.202 - Reglementarea practicii studenților din anul II, III și IV – ciclul universitar de licență

HCA 25 - Nr. 25/29.04.2020 de modificare și completare a Hotărârii nr. 23/22.04.2020 - Măsuri privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea POLITEHNICA din București

HCA 23 - Nr. 23/22.04.2 - Măsuri privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea POLITEHNICA din București

HCA 22 - Nr. 22/13.04.2020 

HCA 19 - Nr. 19/08.04.2020

HCA 18 - Nr. 18/07.04.2020 - Reglementarea activității personalului didactic auxiliar și nedidactic

HCA 15 - Nr. 15/14.03.2020  

HCA 14 - Nr. 14/11.03.2020 - Măsuri de prevenire și de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în Universitatea POLITEHNICA din București

HCA 13 - Nr. 13/10.03.2020 - Măsuri privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea POLITEHNICA din București

Metodologie privind desf. act. didactice online - predare, invatare, evaluare

Metodologie privind reglementarea practicii studentilor anilor 2,3,4

Metodologie privind reglementarea practicii pedagogice DFCD-SSU

Metodologie privind desf. programelor postuniversitare online

Regulament admitere masterat 2020-2021

Metodologie admitere Doctorat 2020-2021

Metodologie privind sustinerea tezelor de doctorat online 2020

Metodologie privind sustinerea tezelor de abilitare online 2020

Regulament privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in UPB 

Componenta CA_2020-2024

Componenta BCA_2020-2024