Proces Verbal al Comisiei

Programul Sesiunii de comunicări Științifice Studențești

Lucrările premiate

PREMIUL I

11. Cercetări privind evaluarea riscurilor într-o organizaţie de construcţii

Student (i): Amalia Eugenia DINU, Anul I, ISSM, Facultatea IMST.
Conducători ştiinţifici: Prof.dr.ing. Gheorghe SOLOMON
 
10. Determinarea zgomotului în cadrul halei de producție la SC. XXXXX SRL
Student (i): Laurentiu EPUREANU, Anul I,ISSM, Facultatea IMST.
Conducători ştiinţifici : Conf.dr.ing Oana Roxana CHIVU

 

PREMIUL II

13. Cercetări privind evaluarea riscurilor într-o organizaţie viticolă

Student (i): Ioana FLENTEA, Anul I, ISSM, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Gheorghe SOLOMON
 
28. Denumirea  Studiu de caz privind conditiile de munca in situatii speciale
Student (i): Cornel ISACOV, Stefan Teodor TEPURE - Master Anul I,ISSM, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Conf.dr.ing Oana Roxana CHIVU

 

PREMIUL III

12. Metodă de evaluare a riscurilor - IOSH
Student (i): Alin RADU - Master Anul I,ISSM, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Conf.dr.ing Oana Roxana CHIVU
 
23. Evaluarea riscurilor legate de expunerea zilnică la zgomot a lucrătorilor în mediul de muncă dintr-o fabrică de medicamente
Student (i): Manuela LAZĂR,  Mădălina GHEORGHIU, Anul II, ISI, facultatea IMST
Conducători ştiinţifici : Ș.l.dr.ing. Marinela MARINESCU, Ș.l.dr.ing. Claudia BORDA

 

MENŢIUNI

 14. Identificarea riscurilor de accidentare și stabilirea măsurilor de prevenire pentru ocupația de instalator în compania APA SERV

Student (i): Cristina-Ionela MIHAILESCU, Anul III, ISI, facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: S.l.dr.ing. Larisa BUȚU, S.l.dr.ing. Marinela MARINESCU
 
33. Studiul privind baza legala si metodologica de cercetare a accidentului de munca de la intreprinderea CRISS INVEST S.R.L.
Student (i): Vlad Andrei  CIOBANU - Master Anul I, ISSM, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Conf.dr.Vasile  MOGA

P1080216 P1080217