Tarife de cazare aprobate pentru luna octombrie 2023:

 

a) Studenții la buget vor achita:

- pentru căminele P2-P11, P16, P17, P18, P21-P27, Leu A suma de 290 lei/lună sau 825lei/3luni în situația în care doresc să achite în avans pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie;

- pentru căminele P1, P12 și D Leu 600 lei. În cazul în care se depășește consumul normat pe cameră se adaugă suplimentar costul utilităților;

- pentru căminul P20 450 lei/lună sau 1275 lei/3luni;

- pentru Leu C 350 lei sau 990lei/3luni.

Categoriile de studenți cazați și care se încadrează în categoriile prevăzute  de Legea nr.199/2023, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr.272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019 sunt scutiți de plată taxei de cazare. În aceste categorii intră: copiii de cadre didactice și didactice auxiliare aflați în activitate sau pensionați, bursierii statului român, studenții străini scutiți de plata taxelor de școlarizare, orfanii de un părinte sau de ambii părinți, copii din familii monoparentale.

Studenții cu dizabilități (handicap grav sau sever) vor benificia de reducere la plata regiei de cămin cu 50%, conform art.16 alin.(8) din Legea 448/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Studenții cazați încadrați într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta și cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de către comisie:

  • adeverinţă fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectotatul Școlar Județean sau universitate;
  • certificat de deces părinte/părinți;
  • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));
  • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces;
  • dovezi familie monoparentală.

Gratuitatea la cazare pentru cazurile expuse mai sus se acordă la cazarea în căminele P2-P11, P16, P17, P18, P21-P27, Leu A.

Pentru căminele P1, P12, P20 și Leu D, pentru cazurile expuse mai sus, se acordă o reducere echivalenta cu subvenția la cazare în valoare de 180lei/360lei după caz.

 b) Studenții la taxă și studenții altor universități vor achita:

  •          pentru căminele de la P2 la P11, P16, P17, P18, de la P21 la P27, Leu A suma de 440 lei de student/lună;
  •          pentru căminul P20 550 lei/lună;
  •         pentru caminele P1, P12 și D Leu 660 lei. În cazul în care se depășește consumul normat pe cameră se adaugă suplimentar costul utilităților.

Pentru studentii UNSTPB copii de CD și personal auxiliar, orfanii de 1 sau ambii părinti, copii din familii monoparentale, care sunt înmatriculați la învățământ cu taxă beneficiază de o reducere de 180 lei din tariful de cazare în căminele P2-P11, P16, P17, P18, P21-P27, Leu A.

c) Studenți străini CPV

- tarif 440lei loc/lună.

d) Studenti ERASMUS +, ERASMUS MUNDUS, EPICO, etc:

  •        pentru căminul P12 - 120 euro loc/lună.

Tarifele de cazare sunt valabile până la finalul anului 2023 și vor fi actualizate în funcție de notificările de modificare a prețurilor primite de la furnizorii de utilități începând cu ianuarie 2024. 

Regia de cămin se va achita din contul fiecărui student, deschis pe platforma http://studenți.pub.ro, secțiunea plăți sau prin ordin plată cu următoarele detalii la plată - nume si prenume, cămin, luna/lunile pentru care se plătește.

 

Pentru studenții români (cont în lei)

Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica din Bucuresti - CUI 48467613

BCR - IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCBROBU

BRD - IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU

 

Pentru studenții străini (cont în EURO)

Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica din Bucuresti - CUI 48467613

BCR - IBAN: RO49RNCB0723000506250338

BRD - IBAN: RO32BRDE410SV59022704100