Facultatea oferă mai multe tipuri de burse, dintre care amintim:

  • burse de performanță gradul I, în cuantum de 1500 lei, se acordă numai studenților din anii II-IV ai ciclului de licență și pentru studenții din anul II ai ciclului de masterat, dacă media generală a anului precedent este de minimum 9,70 și studentul respectiv are minim 30 de puncte obținute conform unei listei de criterii ;
  • burse de performanță gradul II, în cuantum de 1300 lei, se poate acorda din fondul de burse al facultății, începând cu anul II de studii, studenților de la studii universitare de licență și anul II pentru studenții de la masterat, care în anul precedent sau după sesiunea din iarnă, au obținut media peste 9,50;
  • burse de performanță gradul III, în cuantum de 1100 lei, in ordinea descrescătoare a mediilor, se poate acorda studenților admiși în anul I, ciclul de licență, care au obținut, la admitere, media peste 8,00, deasemenea se poate acorda studenților din anii II, III si IV ai ciclului de licență, care la sfârșitul anului universitar precedent (la atribuirea burselor în semestrul I) sau după sesiunea din iarnă (la atribuirea burselor în semestrul al II-lea) au obținut media peste 8,00;
  • burse sociale, în cuantum de 900 lei, acordate studenților din anii I-IV licenţa, care au o situație financiară dificilă (aceasta categorie se poate însuma cu oricare dintre cele anterioare).