O R D I N pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești

Nota nr.45/17.05.2023 privind repartizarea numărului de studenți beneficiari ai taberelor studențești și perioada de desfășurare a acestora.

Nota repartitie tabere studentesti 2023

Metodologia privind numarul de locuri