Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică (FIIR) vă propune 28 de programe de studii acreditate
Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online: https://admitere.pub.ro/
Înscrierea candidaților 
Concurs de admitere 
Comunicarea rezultatelor 
Înmatricularea candidaților 
Cuantumul taxei de înscriere este de 50 RON