Last Updated on Sunday, 17 May 2020 22:10

 Admitere licență 2020

Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică - IIR 

 

 

 

burse  oferta educationala                          cazare
                                       
 taxa

de Admitere

 tutorat
 oferte de munca  dosar admitere  mobilitati
GHID ADMITERE

 Link-uri utile:

   În atenția candidaților la Concursul de Admitere IULIE 2019

Regulament admitere

Planuri de învățământ   

Admitere Universitatea Politehnica București   

Burse FIIR   

Burse ERASMUS 

Cămine FIIR

Formular preînscriere on-line 

 Oportunități pentru candidații cu rezultate deosebite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Admitere licența 2016

Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice

organizează

A DOUA SESIUNE DE ADMITERE!

1 August – 23 Septembrie 2016

 

Listă candidați admiși și înmatriculați - 27.09.2016

 

Înscrierea și ADMITEREA candidaților se face în aceeași zi, la sediul Facultății de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, București, Spl. Independentei 313, corp CD, sala CD-008, zilnic, intre orele 9:00 si 16:00.


Informaţii privind locurile vacante puteți găsi aici.


Admiterea la Facultatea IMST a absolvenților de liceu cu diplomă de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă acesteia) se face luând în considerare media examenului de Bacalaureat (20%) şi media unui test grilă cu 10 întrebări care se generează pentru fiecare candidat în parte, în ziua înscrierii. Cele 10 întrebări sunt generate din următoarele discipline:
  • Algebră și elemente de analiză matematică;
  • Fizică sau Geometrie şi Trigonometrie sau Economie (la alegerea candidatului)


Taxa de înscriere la concurs este de 125 lei, iar taxa de înmatriculare in anul I este de 50 lei. Achitarea celor două taxe, susținerea testului și înmatricularea în anul I se realizează în aceeași zi.
Locurile vacante se vor ocupa pe măsura înscrierii candidaților.  

Intră aici şi vei putea constata ca Facultatea IMST are un număr impresionant de candidați înscriși pentru masterat. Daca ei au fost mulțumiți după 4 ani de licență și au rămas alături de IMST, vei fi si tu!

Înscrie-te la IMST și peste 4 ani vei fi un inginer de succes, căutat pe piața muncii, care va dori să se perfecționeze în continuare prin studii de masterat. 

Facultatea de de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice asigura locuri de cazare in căminele UPB pentru toti studentii din provincie admiși si înmatriculați in anul I, 2016-2017.

Documente necesare pentru inscriere:
  - 4 fotografii (format 3x4 cm, color);
  - diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
  - foaia matricola (original), sau adeverinta cu mediile anuale la matematica şi fizica sau economie;
  - copie legalizata a certificatului de nastere sau copie simplă însoţită de original pentru conformitate;
  - adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
  - fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);
  - chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (se elibereaza la momentul inscrierii);
  - dosar plic;
  - pentru candidatii orfani de ambii parinti - copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor (necesare pentru scutire de taxa de inscriere);
  - pentru candidatii care provin din case de copii sau centre de plasament – adeverinta (necesara pentru scutire de taxa de inscriere).

La IMST sudenţii învaţă.... 

 Admitere 1       Învăţăm împreună.....
      Descoperim lucruri noi.....   Admitere 2

  .....dau examene......

admitere 3     Emoţiile examenelor...

.....dar se şi distrează!

Bucuria reuşitei...      Admitere 4

 

A D M I T E R E  2 0 1 6

 

Lista locuri vacante - 13.09.2016 

Lista admisi si inmatriculati etapa I

 

În perioada examenelor de admitere, UPB asigură cazare GRATUITĂ pentru toți candidații din provincie care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora, în perioada 23-29 iulie 2016.

Persoana de contact cazare: Mihaela GRIGORE 0214028348

 

  PRECIZĂRI GENERALE - ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

 

Reguli generale care trebuie respectate pe întreaga perioadă de desfășurare a examenelor de admitere, Sesiunea Licență iulie 2016

În zilele de examen (25 si 26 iulie 2016) accesul în curtea Instituției este permis doar pentru candidați, iar aceștia trebuie să aibă asupra lor Buletinul sau Cartea de Identitate și Legitimatia de concurs.

Însoțitorii candidaților nu au acces în curtea Universității în zilele de examen, între orele 07:00 - 14:00.

În zilele de examen, accesul angajaților UPB se va realiza pe baza legitimatiei de serviciu.

Accesul cu autoturismul în curtea universității, în cele 2 zile de examen, este interzis intre orele 07:00-14:00 (sunt exceptate autoturismele care au ecuson special cu ADMITERE 2016).

De asemenea, accesul în curtea UPB a autovehiculelor destinate aprovizionării, a celor care merg la service-ul auto și a celor aparținând societăți chiriașe va fi restricționat până la ora 14:00, în cele două zile de examen (25 - 26 Iulie 2016).

Campusul Universității POLITEHNICA din București este format din trei module:

 1. Campus Noul Local – Splaiul Independentei 313, Sector 6 -  Harta
 2. Campus LEU – Bld Iuliu Maniu, nr 1-3, sector 6 -  Harta
 3. Campus Polizu – Stra Polizu nr. 1-7, sector 1” -   Harta

 

 

 

   

prezentare IMST 

Prezentarea facultății IMST 

  

 

Informatii Utile - Admitere 2016

Înscrierea candidaților la concursul de admitere Iulie 2016 se face la sediul facultății, București, Splaiul Independentei 313, corp CD, in perioada 18 – 23 iulie 2016, zilnic intre orele 09:00 – 16:00.

Desfășurarea înscrierii (Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate):

 • Verificarea preliminară a dosarelor și completarea acestuia: sala CD 016
 • Plata taxei de înscriere (125 RON): sala CD 016
 • Înscriere: sala CD 008

 

  

 

             

 

 

prezentare admitere

Prezentare admitere

 

Actele necesare pentru înscriere:

Fiecare candidat pregătește și introduce într-un dosar plic următoarele documente:

 • 3 fotografii tip buletin (3x4 cm);
 • copie carte de identitate;
 • diplomă (adeverință) de bacalaureat;
 • foaia matricolă a studiilor liceale;
 • certificatul de naștere, în copie legalizată;
 • adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (în valoare de 125 lei).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D

Tehnologia de imprimare 3D prezentare în detaliu 

 

 facultati de top

Topul facultatilor care le pot asigura rapid tinerilor un job.

Salariile ajung si la 6000 de lei pe luna pentru incepatori

 

birou pe roti

Duster Student Concept, limuzina unicat din România pentru oamnenii de afaceri 

Detalii despre concursul de admitere, se găsesc în „REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2016-2017 ciclul de studii universitare de licenţă”. 

Mai multe informații puteți găsii aici.

 


 

 

 A D M I T E R E  2 0 1 5

 

Rezultate finale – (21 septembrie 2015)

                                                                                          Candidaţi declaraţi admişi şi înmatriculaţi                                                                                                  

Situaţia ocuparii locurilor

 

 

 • Admitere 2015 locuri libere sesiunea de toamna                                                                                                • Metodologie ocupare locuri vacante sesiunea a II-a

 

Rezultate  admitere  (27 iulie 2015) 

 

 

 

 

A D M I T E R E 2 0 1 5

 

          Invatam „CUM SE FABRICA ?” la  I M S T

 

 
 
Preinscriere 
 
În această etapă, candidații își pot înregistra online datele personale şi opţiunile acestora privind înscrierea la una sau mai multe facultăți. Astfel, înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii va fi mai rapidă, iar datele vor fi doar verificate ulterior pe baza actelor în original.
Procedura de preînscriere necesită crearea unui cont folosind o adresă de e-mail.
 
IMPORTANT ! Se acordă 10% reducere la plata taxei de înscriere (in valoare de 125 lei) pentru candidaţii care se preînscriu și completează toate datele cerute până la data de 10 iulie ora 23:59.
 
Se asigura cazare gratuita pe perioda examenului de admitere (20-21 iulie 2015) pentru candidatii la Facultatea IMST. 
Deşi nu este obligatorie, această procedură este recomandată pentru scurtarea timpului de aşteptare, în perioada înscrierilor, când candidații se prezintă la sediul facultăţii pentru depunerea şi înregistrarea actelor necesare.
Inscrierea candidatilor la concursul de admitere Iulie 2015 se face la sediul facultatii, Bucuresti, Splaiul Independentei 313, corp CD, in perioada
11 – 18 iulie 2015
zilnic intre orele 09.00 – 16.00
Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice ofera locuri de cazare in caminele facultatii pentru toti studentii din provincie inmatriculati in anul I 2015-2016.
 
 

Cifra de scolarizare solicitata pentru anul universitar

2015 – 2016:

 

560 locuri – Buget;

1. Inginerie Industriala - 410 locuri;

2. Inginerie si management - 100 locuri;

3. Mecatronica si Robotica - 50 locuri;

50 locuri – Taxa.

 

Actele necesare pentru inscriere:

 

a) 3 fotografii (decente) tip buletin de identitate;
b) diploma de bacalaureat (original);
c) foaia matricola eliberata de liceu (original);
d) copie legalizata a certificatului de nastere;
e) adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
f) fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);
g) chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere;
h) dosar plic.
 
Taxa de inscriere la concurs este in valoare de - 125 Lei (se achita la Secretariatul facultatii). Incepand cu data de 15 aprilie 2015, candidatii se pot preinscrie online (admitere.pub.ro). Candidatii preinscrisi beneficiaza de o reducere de 10% din taxa de inscriere (taxa ce se va plati in perioada de inscriere din iulie 2015).
 
Media de admitere este alcatuita din 20% – media examenului de bacalaureat si 80% – media notelor de concurs.

 

 

Programele analitice, valabile celor doua discipline de concurs, pot fi consultate mai jos:

 

  
Sustinerea concursului de admitere va avea loc in zilele de 20 şi 21 iulie 2015. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10.00.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

• Tehnologia de imprimare 3D prezentata in detaliu

www.protvplus.ro | I LIKE IT - | 25:30 sec| 02.05.2015

 

• LabVIEW PID 

 

Duster Student Concept, limuzina unicat din Romania pentru oamenii de afaceri

 


www.stirileprotv.ro | 57 sec | 04.04.2013

 

• Inventiile spectaculoase ale copiilor de 12 ani in finala Olimpiadei de robotica din Romaniawww.stirileprotv.ro | 13 sec | 15.06.2013

 

 

 

 

 

Detalii despre concursul de admitere, se găsesc în REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2015-2016 ciclul de studii universitare de licenţă“. 

 

 

 

Mai multe informatii puteti gasi   aici 

 

 

  

 


 

 


 A D M I T E R E  2 0 1 4

 

CANDIDAŢI DECLARAŢI ADMIŞI ŞI ÎNMATRICUŢI ÎN SESIUNILE Iulie 2014 ȘI Septembrie 2014

SITUAŢIA OCUPARII LOCURILOR

Informatii generale

Etape admitere

Fisa evaluare interviu

Harta IMST

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rezultate admitere 2014

 

 

Domeniul Inginerie Industriala Industrial Engineering (Lb. Engleza)
Tehnologia constructiilor de masini
Nanotehnologii si sisteme neconventionale
Ingineria si managementul calitatii
Ingineria sudarii
Ingineria securitatii in industrie
Logistica industriala
Masini-unelte si sisteme de productie
Domeniul Inginerie si Management Inginerie economica industriala
Domeniul Mecatronica si Robotica Robotica

 

Planuri de invatamant 2014

 

Domeniul Inginerie Industriala Industrial Engineering (Lb. Engleza)
Tehnologia constructiilor de masini
Nanotehnologii si sisteme neconventionale
Ingineria si managementul calitatii
Ingineria sudarii
Ingineria securitatii in industrie
Logistica industriala
Masini-unelte si sisteme de productie
Domeniul Inginerie si Management Inginerie economica industriala
Domeniul Mecatronica si Robotica Robotica