In atenția absolvenților care susţin examenul de diploma sesiunea iunie – iulie 2020

  • Absolvenții sunt rugaţi să transmită la Secretariatul FIIR două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm. Pentru transmitere se poate alege una dintre variantele următoare:

-       Prin depunere la secretariat în momentul ridicării adeverinței de absolvent, termenul limită fiind 9.10.2020.

-       Prin poştă, cu confirmare de primire, astfel încât să ajungă până la data de 1 octombrie 2020;

-       Prin depunerea fotografiilor la Secretariat, în perioada 1-9.10.2020;

  • Chestionarul privind Angajabilitatea pentru absolvenții din seriile vechi

IMPORTANT: absolvenţii promoţiilor anterioare sunt rugaţi să completeze chestionarul de aici:
https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2020/.
În urma completării acestui chestionar, se primeşte o dovadă, prin email, care se va atașa dosarului.

 

Va mulțumim pentru înțelegere.

Decanat FIIR